Om föreningen | Medlemmar | Styrelse | Kalender | Kontakt
Frivoliteter
Fusingteknik
Halmslöjd
Keramik
Knivmakare
Kopparslagare
 • Bertil Persson
  Ljusstöpning
  Läderarbete
  Pilflätning
  Porslinsmålning
  Silversmide
  Skinnsömnad
  Smycken
  Svartsmide
  Svarvning
  Tenn
  Tenntrådsflätning
  Textil
  Tryckeriverksamhet
  Trådslöjd
  Trähantverk
  vindflöjeltillverkning
 • Kopparslagare
  Kopparslagare Yrke med lång historia

  Ursprungligen var plåtuthamringen för hand ett besvärligt och dyrbart kapitel, vilket förklarar att plåten uteslutande kom till användning vid rustningstillverkningen, medan man ifråga om hushållskärls och taktäckningsmaterial, där man i sistnämda fall nöjde sig med torv eller träspån, tog till den mera lätthanterliga kopparplåten.
  Kopparn var näst guld och silver den älst kända metallen före järnets upptäckt. Nordamerikas indianer förstod redan under förhistorisk tid att bearbeta kopparen medels kallhamring. Sitt namn anses kopparen fått av det assyriska " kipar ". Upptäckten att ur malm framställa kopparmetall tillskrivs finisiern Kadmus, vilken omkring 100 år f.Kr. lär ha öppnat koppardriften i Trakiens berg i Grekland. De gamla Egyptierna hade bevisligen inrättat kopparbergsverk och överallt på förhistoriska platser har konstateras att kopparslageriet var ett omfattande yrke redan i förhistorisk tid.
  Arbetet med tillverkning av kopparföremål såsom kokkärl, pannor, prydnadsföremål mm har medeltida och förhistoriskt ursprung. Efterfrågan på kopparslagarens alster ökade märkbart undet 1700- talets senare del. En av deras viktigaste tillverkning var bännvinspannor.
  Kaffepannor tillverkades bevisligen redan på tidigt 1700-tal. Men före år 1800 var kaffepannan liksom tekannan en exklusiv företeelse i svenska hem. Kaffepannor av olika former och utförande blev en stor artikel för kopparslagaren under 1800-talets senare hälft då kaffet blev en svensk nationaldryck. Förutom brännvinsapparater och kaffepannor tillverkades bland annat en mängd hushållsföremål.
  Kokkärl som kittlar till olika ändamål. ex fiskkittel, soppkittel, syltkittel, potatiskittel, grötkittel eller vällingkittel i varierande storlekar från 5 liter upp till 60 liter - litermått, kakformar mm Även tvättgrytor var en i dubbel bemärkelse stor artikel.

  Hantverkare
  Bertil Persson, Kvidinge

  Sök
  - Information
  - Bilder  Endast för medlemmar © Copyright 2003-2019, Hantverskgruppen NV Skåne. http://www.hantverk-nvskane.se